حملات DDoS و روش های جلوگیری از آن

حملات اختصاصی DDoS جدید نیستند؛ اما با این حال این نوع حملات هنوز هم دارای ساختار پیچیده‌ و در عین حال ساده‌ برای اجرا هستند. – حملات DDoS و روش های جلوگیری از آن